תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 4
29%
מגדר
58 / 18
32%
כללי
221 / 155
71%
מקטע זמן
כרוז 01:08:59.390
סיום 01:09:05.263
סיום 01:09:06.383