תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 3
22%
מגדר
58 / 17
30%
כללי
221 / 154
70%
מקטע זמן
כרוז 01:08:59.873
סיום 01:09:05.293
סיום 01:09:06.660