תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 6
36%
מגדר
58 / 16
28%
כללי
221 / 151
69%
מקטע זמן
כרוז 01:08:30.253
סיום 01:08:37.660
סיום 01:08:38.753
סיום 01:44:44.417
סיום 01:44:44.920
סיום 01:44:47.757
סיום 01:44:49.010
סיום 01:44:49.583