מקטע זמן
כרוז 01:08:25.260
סיום 01:08:34.153
סיום 01:08:35.793