מקטע זמן
כרוז 01:07:30.257
סיום 01:07:39.397
סיום 01:07:40.990