תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
58 / 13
23%
כללי
221 / 143
65%
מקטע זמן
זינוק 10 ק"מ 00:00:14.237
כרוז 01:06:29.970
סיום 01:06:37.757
סיום 01:06:39.980