תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
58 / 12
21%
כללי
221 / 142
65%
מקטע זמן
כרוז 01:06:14.360
סיום 01:06:22.767
סיום 01:06:24.107
סיום 01:06:24.857
סיום 01:42:19.273
סיום 01:42:21.110
סיום 01:42:21.367