תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
58 / 11
19%
כללי
221 / 137
62%
מקטע זמן
כרוז 01:04:57.593
סיום 01:05:03.110
סיום 01:05:04.950