תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
58 / 10
18%
כללי
221 / 132
60%
מקטע זמן
כרוז 01:04:43.330
סיום 01:04:48.513
סיום 01:04:49.590
סיום 01:24:25.250
סיום 01:24:27.337
סיום 01:24:27.870