תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
58 / 9
16%
כללי
221 / 126
58%
מקטע זמן
כרוז 01:03:44.830
סיום 01:03:52.493
סיום 01:03:53.587
סיום 01:03:54.850