מקטע זמן
כרוז 01:03:41.983
סיום 01:03:49.397
סיום 01:03:50.743
סיום 01:44:46.417
סיום 01:44:48.997
סיום 01:44:50.493