תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
58 / 7
13%
כללי
221 / 115
53%
מקטע זמן
כרוז 01:03:23.627
סיום 01:03:31.760
סיום 01:03:33.350