תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 1
17%
מגדר
58 / 6
11%
כללי
221 / 110
50%
מקטע זמן
כרוז 01:02:01.990
סיום 01:02:08.910
סיום 01:02:10.010