תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
58 / 5
9%
כללי
221 / 109
50%
מקטע זמן
כרוז 01:01:46.107
סיום 01:01:55.277
סיום 01:01:56.867