תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
58 / 4
7%
כללי
221 / 103
47%
מקטע זמן
כרוז 01:00:47.317
סיום 01:00:56.733
סיום 01:00:58.810