תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 1
8%
מגדר
58 / 3
6%
כללי
221 / 88
40%
מקטע זמן
כרוז 00:59:27.830
סיום 00:59:35.743
סיום 00:59:37.880