מקטע זמן
כרוז 00:58:23.787
סיום 00:58:30.207
סיום 00:58:32.807