תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
58 / 1
2%
כללי
221 / 77
35%
מקטע זמן
כרוז 00:57:14.797
סיום 00:57:23.227
סיום 00:57:24.567