תוצאה
אישי
קטגוריה
54 / 52
97%
מגדר
105 / 97
93%
כללי
297 / 286
97%