תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
118 / 34
29%
כללי
281 / 119
43%