תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
118 / 33
28%
כללי
281 / 118
42%