תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 44
66%
מגדר
192 / 96
50%
כללי
297 / 114
39%