תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 41
62%
מגדר
192 / 93
49%
כללי
297 / 111
38%