תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 26
35%
מגדר
192 / 81
43%
כללי
297 / 94
32%