תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 25
33%
מגדר
192 / 75
40%
כללי
297 / 87
30%