תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 24
32%
מגדר
192 / 72
38%
כללי
297 / 83
28%