תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 20
100%
מגדר
163 / 148
91%
כללי
281 / 250
89%