תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 30
45%
מגדר
192 / 71
37%
כללי
297 / 82
28%