תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 7
88%
מגדר
192 / 178
93%
כללי
297 / 252
85%