תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 10
36%
מגדר
163 / 65
40%
כללי
281 / 84
30%