תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
118 / 19
17%
כללי
281 / 83
30%