תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
118 / 18
16%
כללי
281 / 82
30%