תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 17
100%
מגדר
118 / 99
84%
כללי
281 / 246
88%