תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 23
31%
מגדר
192 / 68
36%
כללי
297 / 79
27%