תוצאה
אישי
קטגוריה
54 / 4
8%
מגדר
105 / 11
11%
כללי
297 / 77
26%