תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 26
39%
מגדר
192 / 65
34%
כללי
297 / 75
26%