תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 8
40%
מגדר
163 / 62
39%
כללי
281 / 77
28%