תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 22
29%
מגדר
192 / 64
34%
כללי
297 / 74
25%