תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 20
27%
מגדר
192 / 60
32%
כללי
297 / 69
24%