תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 19
25%
מגדר
192 / 59
31%
כללי
297 / 68
23%