תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 18
24%
מגדר
192 / 54
29%
כללי
297 / 63
22%