תוצאה
אישי
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
118 / 14
12%
כללי
281 / 65
24%