תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
118 / 94
80%
כללי
281 / 229
82%