תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 64
85%
מגדר
192 / 166
87%
כללי
297 / 232
79%