תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 16
22%
מגדר
192 / 52
28%
כללי
297 / 61
21%