תוצאה
אישי
קטגוריה
54 / 2
4%
מגדר
105 / 9
9%
כללי
297 / 60
21%