תוצאה
אישי
קטגוריה
67 / 21
32%
מגדר
192 / 50
27%
כללי
297 / 58
20%