תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
192 / 49
26%
כללי
297 / 57
20%