תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 15
20%
מגדר
192 / 48
25%
כללי
297 / 56
19%