תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
163 / 48
30%
כללי
281 / 57
21%